Sexafhaengighed.dk v/ Charlotte Sandfeld

Seksuel afhængighed bruges til at beskrive en adfærd hos en person, der har en usædvanlig stærk sexlyst eller en besættelse med sex. Sex og tanken om sex har en tilbøjelighed til at dominere tænkningen, hvilket kan gøre det vanskeligt at arbejde eller deltage i sunde personlige relationer. På trods af sundhedsmæssige konsekvenser for personen selv og familien, økonomiske vanskeligheder, knuste relationer og til og med arrest så fortsætter personen sin adfærd af uændret styrke.

Seksuel afhængighed er en tilstand, hvor seksualiteten bruges som

• belønning,
• en måde at opnå øget selvværd på, f.eks. gennem seksuel kontakt med mange forskellige personer, eller
• en måde at undslippe svære følelsesmæssige tilstande på, f.eks. depression, stress, mv.

Seksuel afhængighed kommer oftest til udtryk som:
• Overdreven masturbation
• Stort pornografiforbrug
• Sex chat
• Promiskuøs adfærd
• Mange besøg hos prostituerede

Der findes ingen standariserde og afprøvede behandlingsformer for seksuelafhængighed. Den metode der mest er afprøvet for andre afhængihedsformer er kognitiv adfærdsterapi og det er den terapiform jeg anvender for sexuelafhængighed.

For yderligere oplysinger:

Charlotte Sandfeld - www.livskompetence.com